A vadásszá válás feltételei Magyarországon

Magyarországon vadászni állami vadászjegy, vagy állami vadászati engedély birtokában lehet. Magyar állampolgár – és bizonyos feltételek esetén külföldi állampolgár – vadászjegy birtokában, a külföldi bérvadászok általában vadászati engedéllyel hódolhatnak Magyarországon szenvedélyüknek.

Jelen tájékoztatónkban a magyar állampolgároknak szeretnénk segítséget nyújtani vadásszá válásukhoz.

Vadász az a személy lehet, aki rendelkezik:

 • vadászjeggyel,
 • az illetékes rendőrhatóság által kiállított vadászlőfegyver-tartási engedéllyel,illetve
 • a ragadozó madárral való vadász esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel,
 • a vadászíjjal vadászó vadász esetében állami vadászvizsgával, érvényes vadászjeggyel és kiegészítő vadászíjász vizsgával.

Vadászjegyet kérelemre az a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, vagy Magyarország  területén állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött nem magyar állampolgár kaphat, aki

 1. eredményes vadászvizsgát tett
 2. nem áll vadászjegyet visszavonó határozat hatálya alatt,továbbá
 3. a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással rendelkezik

Vadászvizsgát kizárólag magyar nyelven lehet tenni!

A vadászvizsga eredményes letételét követően lehet igényelni a vadászjegy kiadását, a lakóhely szerinti Vadászkamara területi szervezeténél. A vadászjegyváltáshoz igazolni kell, hogy az érintett valamelyik biztosító társaságnál megkötötte a vadász felelősség és baleset biztosítási szerződést. (A szerződést a vadászkamarai tagok kamaránál is megköthetik.)

A vadászlőfegyver megszerzésére (megvásárlására), ill. tartására az engedélyt az illetékes rendőrhatóság adja meg. Ilyen engedélyt az kaphat aki

 • a rendőrség által rendszeresített formanyomtatványon a kérelmét benyújtja, illetve igazolja
 • azt, hogy lőfegyver tartására egészségileg alkalmas,
 • igazolja, hogy (állami vadászvizsga bizottság) által szervezett, az elméleti és gyakorlati lőfegyver ismeretre is kiterjedő vizsgát eredményesen letette (lásd részletesen ‘Felkészülés az Állami Vadászvizsgára’ menüpontban írtakat, IDE KATTINTVA!)
 • 18. életévét betöltötte
 • nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
 • szándékos bűncselekmény elkövetése miatt nem ítélték el, vagy ha igen úgy már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
 • akinél a lőfegyver, lőszer biztonságos tárolása biztosított.

A fentiekből az egészségi alkalmasság igazolásának kérdése igényel bővebb kifejtést. Az egészségi alkalmasság elbírálására házi orvos jogosult, aki az erre vonatkozó igazolást akkor adja ki, ha a kérelmező nem szenved olyan betegségben, testi, szellemi, vagy érzékszervi fogyatékosságban, amely őt a lőfegyver biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná tenné, illetve az első fegyver megszerzése előtti kötelező elsődleges pszichológiai alkalmassági vizsgálaton egyaránt megfelelt. (A házi orvos ha szükségesnek látja az igazolás kiadása előtt a kérelmezőt különböző vizsgálatokra küldheti el, melyek ismeretében dönt. Az egészségi alkalmassági igazolásért térítési díjat kell fizetni.)